Djupekås

Vi på Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Därför har vi låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Djupekås.

I dokumentet samrådsinformation kan du bland annat läsa om bakgrunden och varför vattenskyddsområden inrättas och dessutom se vårt förslag till vattenskyddsområde med kartbilder. Karta på reviderad zonindelning hittar du i dokumentet zonindelning.

Hela hydrogeologiska rapporten avseende förslaget för vattenskyddsområde som WSP tagit fram åt Sölvesborg Energi hittar du också här.

Vi har även tagit fram förslag till föreskrifter och Sölvesborgs kommun har tagit fram en konsekvensanalys.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp