Elhandel

Förutom att Sölvesborg Energi äger och ansvarar för drift och underhåll av elnätet inom Sölvesborgs tätort, så kan du som privatperson eller företag välja oss som elleverantör. Vår GRÖNA el kommer från fossilfria, förnyelsebara källor såsom sol, vind och vatten. Eftersom vi ägs av kommunen går vår vinst tillbaka till dig som bor och verkar i Sölvesborg.