Elhandel

Förutom att Sölvesborg Energi äger och ansvarar för drift och underhåll av elnätet inom Sölvesborgs tätort, så kan du som privatperson eller företag välja oss som elleverantör. Vår el kommer från fossilfria, förnyelsebara källor och eftersom vi ägs av kommunen går vår vinst tillbaka till dig som bor och verkar i Sölvesborg.