Leverantörsfaktura

Vi vill helst ha din faktura som e-faktura via Inexchange. Med e-faktura menar vi i det är sammanhanget inte en PDF-fil som du skickar med mejl, utan vi använder oss av systemet Inexchange. Om du har frågor så kan du kontakta oss på uppgifterna längre ner på den här sidan. Du måste alltid ange referensnummer, på vilket sätt du än skickar faktura till oss.

Referensnummer

Alla fakturor måste märkas med beställarens referensnummer, oavsett hur du skickar fakturan till oss på. Observera att samma person kan ha olika referensnummer beroende på vilket bolag det gäller. Om du är osäker på referensnumret, kontakta den person hos oss som beställt varan eller tjänsten av dig innan du fakturerar.

Sölvesborg Energi är ett gemensamt namn för de tre bolagen:

  • Sölvesborgs Energi och Vatten AB, organisationsnummer: 556055-8677
  • Sölvesborgs Energi AB, organisationsnummer: 556528-8098
  • Sölvesborgs Fjärrvärme AB, organisationsnummer: 556639-1008

E-faktura/elektronisk faktura

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, snabbare och säkrare vill vi helst ha elektroniska fakturor. I upphandlingar kräver vi e-fakturor från våra leverantörer. Vår VAN-operatör är InExchange. Om du har frågor så kan du kontakta oss på uppgifterna längre ner på den här sidan.

Uppgifter för fakturering


Sölvesborgs Energi och Vatten AB

Sölvesborgs Energi AB

Sölvesborgs Fjärrvärme AB

Peppol-ID

0007:5560558677

0007:5565288098

0007:5566391008

GLN

7365560558679

7365565288090

7365566391003

Orgnr

556055-8677

556528-8098

556639-1008

VAT

SE556055867701

SE556528809801

SE556639100801

VAN-operatör

InExchange

InExchange

InExchange

PDF-faktura via e-post

Vi vill helst ha din faktura som e-faktura enligt ovan, men om du behöver skicka en PDF-faktura mejlar du den till info@solvesborgenergi.se

Faktureringsadress

Vi vill helst ha din faktura som e-faktura enligt ovan, men om du behöver skicka en faktura på papper gör du det till:

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

294 80 SÖLVESBORG

Sölvesborgs Energi AB

294 80 SÖLVESBORG

Sölvesborgs Fjärrvärme AB

294 80 SÖLVESBORG

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Kundservice