Vattenskyddsområden

När det handlar om vattenförsörjning är det absolut nödvändigt att tänka långsiktigt, för din egen och kommande generationer skull. För att trygga försörjningen och en bra vattenkvalitet inrättar landets kommuner vattenskyddsområden.

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter – vissa typer av verksamheter är inte tillåtna och marken får inte användas till vad som helst. Begränsningarna ska skydda vattentäkterna från skadliga ämnen som kan försämra vattenkvaliteten. Skyddsområdena delas in i tre skyddszoner efter hur stor risk det är för förorening och zonerna har olika föreskrifter.

Ett miljökvalitetsmål

Vattenskyddsområden är en del av Sveriges nationella miljöarbete och ingår i det som kallas miljökvalitetsmål, dessutom finns vissa EU-krav på vattnets kvalitet. Det är kommunerna som ansvarar för att grundvattentäkterna för dricksvatten skyddas tillräckligt. Ibland får vi reaktioner från närboende och företagare i området som tycker att begränsningarna ställer till det men de finns där för vårt bästa.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Vatten och avlopp