Gata

Sölvesborg Energi har ansvar för underhåll och om- och tillbyggnad av det kommunala gatu- och vägnätet. I det ansvaret ingår bland annat belysning och mark- och anläggningsarbeten. Utöver Sölvesborg Energi är Trafikverket väghållare i Sölvesborg. De har hand om de flesta gatorna på listerlandet och i de norra delarna av kommunen. Det finns också ett antal privata vägar.