Bevattningsförbud

Barn som dricker vatten ur ett glas. Foto: Scandinav bildbyrå.

Lev ditt liv som vanligt – men tänk dig för hur du använder vattnet. Varenda droppe räknas! Foto: Scandinav bildbyrå.

Under sommarhalvåret behöver vi ibland införa bevattningsförbud. Förbudet gäller för de som har kommunalt vatten från oss, inte för de som har egna brunnar.

En symbol med en figur som vattnar.

Är det bevattningsförbud i Sölvesborgs kommun?

Nej, det är inte bevattningsförbud i Sölvesborgs kommun just nu.

Det här gäller när det är bevattningsförbud

När det är bevattningsförbud får du som har kommunalt vatten från oss inte:

  • Fylla en pool, badtunna eller liknande stort kärl med vatten
  • Vattna med vattenspridare eller vattna stora ytor med slang
  • Tvätta bilen, båten, fasaden, altanen, taket på ett hus eller liknande med slang eller högtryckstvätt

Du får däremot:

  • Vattna blommor och växter med vattenkanna eller slang med handmunstycke

När vi har bevattningsförbud gäller det alla som har kommunalt vatten från oss i Sölvesborgs kommun, i Pukavik i Karlshamns kommun, och Valje, Edenryd och Krogstorp i Bromölla kommun, och vi beviljar som regel inga undantag eller dispens.

Om någon bryter mot bevattningsförbudet och inte åtgärdar detta när vi påpekar det, eller bryter mot bevattningsförbudet upprepade gånger, har vi rätt att stänga av vattnet hos den kunden.

Bevattningsförbudet gäller inte dem som har egen brunn.

Därför behöver vi ibland införa bevattningsförbud

Sölvesborg Energi ansvarar för vattendistributionen av det kommunala dricksvattnet och värme och sol innebär alltid ett ökat tryck på vattentillgången.

Vi har de senaste åren gjort flera stora investeringar för att vara så bra rustade som möjligt, vi har kopplat in flera borror, kopplat samman våra vattennät samt renoverat och uppgraderat borror och vattenverk. Trots att kapaciteten har utökats så styrs vi ändå av våra vattendomar som avgör hur mycket vatten vi får pumpa upp och distribuera ut.

De tillfälliga topparna som uppstår i samband med varmare och torrare väder gör att vi överbelastar ledningsnätet och tömmer våra vattenreservoarer i snabbare takt än vad vi hinner fylla. För att inte riskera ett överuttag eller att våra abonnenter blir utan vatten, behöver vi ibland ha bevattningsförbud.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp