Bevattningsförbud

En person vattnar en växt utomhus med slang med handmunstycke.

Det går bra att vattna med slang med handmunstycke även när det är bevattningsförbud. Foto: Scandinav bildbyrå.

Under sommarhalvåret behöver vi ibland införa bevattningsförbud. Förbudet gäller då de kunder som har kommunalt vatten från oss, inte för dem med egna brunnar.

En överkorsad symbol med en figur som vattnar.

Är det bevattningsförbud i Sölvesborgs kommun?

Nej, det är inte bevattningsförbud i Sölvesborgs kommun just nu, men vi uppmanar alla att vara återhållsamma, för att vi förhoppningsvis ska slippa införa långvariga bevattningsförbud under sommaren.

Röd symbol för bevattningsförbud. Illustration: Sölvesborgs kommun.

Det här gäller när det är bevattningsförbud

När det är bevattningsförbud får du som har kommunalt vatten från oss INTE:

  • Fylla en pool, badtunna eller liknande stort kärl med vatten
  • Vattna med vattenspridare eller vattna stora ytor med slang
  • Tvätta bilen, båten, fasaden, altanen, taket på ett hus eller liknande med slang eller högtryckstvätt

Du får däremot:

  • Vattna blommor och växter med vattenkanna eller slang med handmunstycke

När vi har bevattningsförbud gäller det alla som har kommunalt vatten från oss i Sölvesborgs kommun (vilket är cirka 93% av alla invånare i kommunen), samt de som har vatten från oss i Pukavik och Björkenäs i Karlshamns kommun, och vi beviljar som regel inga undantag eller dispens.

Bevattningsförbudet gäller inte dem som har egen brunn. Lantbrukare har ofta egna bevattningsbrunnar, och flera idrottsanläggningar som till exempel Strandvallen i Hällevik har egna bevattningsbrunnar.

Såhär får du information om att det är bevattningsförbud

När vi inför bevattningsförbud skickar vi bland annat ut information via SMS till alla kunder som är registrerade för det. Vi lägger också ut information på vår hemsida, Facebook och Instagram.

Många av våra kunder har vi automatiskt mobiltelefonnummer till eftersom de är folkbokförda på fastighetens adress och till dem skickar vi driftmeddelanden via SMS. Men om du till exempel har skyddat nummer, oregistrerat kontantkort eller fritidshus kan du behöva anmäla dig manuellt via vår hemsida. Det räcker dock inte att ditt mobilnummer finns på “Mina sidor” utan du behöver i så fall registrera dig särskilt för SMS-tjänsten.

De som har vatten från Sölvesborg Energi i Karlshamn får information om att de har bevattningsförbud från Karlshamn Energi.

Därför behöver vi ibland införa bevattningsförbud

Sölvesborg Energi ansvarar för vattendistributionen av det kommunala dricksvattnet och värme och sol innebär alltid ett ökat tryck på vattentillgången.

Vi har de senaste åren gjort flera stora investeringar för att vara så bra rustade som möjligt, vi har kopplat in flera borror, kopplat samman våra vattennät samt renoverat och uppgraderat borror och vattenverk. Trots att kapaciteten har utökats så styrs vi ändå av våra vattendomar som avgör hur mycket vatten vi får pumpa upp och distribuera ut.

Vi har bevattningsförbud om det krävs, därför kan vi inte svara på i förväg om det kommer att vara förbud eller inte ett visst datum. En del somrar har vi inte behövt ha bevattningsförbud alls. Det beror helt på hur nivåerna i vattenreservoarerna ser ut. Det kan alltså vara bra att vara förberedd på att det kan vara bevattningsförbud under sommaren. Om du till exempel ska anlägga en ny blomsterrabatt, häck eller gräsmatta är det ofta bäst att göra det på hösten. Då är jorden fuktig så att växtligheten lättare tar sig, du behöver inte vattna så mycket eftersom risken för torka är liten, och växtligheten kan fokusera på att rota sig och bli stark inför nästa säsong. Och avsett om det är bevattningsförbud eller inte, behöver vi alla hjälpas åt att vara rädda om vårt vatten året om. Kanske kan du samla regnvatten i tunnor att vattna växterna i trädgården med?

De tillfälliga topparna som uppstår i samband med varmare och torrare väder gör att vi överbelastar ledningsnätet och tömmer våra vattenreservoarer i snabbare takt än vad vi hinner fylla. För att inte riskera ett överuttag eller att våra kunder blir utan vatten, behöver vi ibland ha bevattningsförbud.

Bevattningsförbud gäller inte dem som har egna brunnar, eftersom begränsningarna till stor del beror på vattendomar som styr hur mycket vatten Sölvesborg Energi får pumpa upp, och skillnaderna mellan hur mycket vatten som används vintertid när vi är färre i kommunen jämfört med sommartid, inte minst under stora evenemang, är så pass betydande. För även om vi renoverar och investerar i våra system, där en av de senare större stora satsningarna i raden är hopkopplingen med Bromölla kommun, kan vi inte dimensionera vår verksamhet och höja taxan för de som har kommunalt vatten för att finansiera förhållanden som gäller under endast några få veckor. Då är det mer rationellt att ha bevattningsförbud dessa veckor. Hade vi däremot haft bevattningsförbud på grund av låga grundvattennivåer, som det varit på till exempel Gotland och Öland, så hade situationen varit en annan och även de som haft egna brunnar hade uppmanats hjälpa till.

Ibland får vi även frågan om varför vi inte kan ställa ut vattentankar för att avlasta istället för att införa bevattningsförbud. Men det är en resurskrävande lösning som används endast i en krissituation. Om området där du bor skulle bli utan dricksvatten en längre tid, till exempel på grund av en vattenläcka eller förorening, så finns en plan för när och hur Sölvesborg Energi ställer ut nödvattentankar. I sådan situation får du maximalt 3-5 liter vatten per person och dygn för att dricka och laga mat med.

Dricksvattnet du har i din kran är alltid i första hand till för mat, dryck och personlig hygien. Bevattning, fyllning av pooler och liknande räknas inte till normal hushållsanvändning och är inget vi kan leverera vid begränsad vattentillgång, som det ofta är under sommaren. När tillgången är begränsad behöver vi istället visa omtanke om varandra och hjälpas åt att vara sparsamma med vattnet, så att det räcker till det mest nödvändiga för alla.

Dina rättigheter och skyldigheter

Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen, Sölvesborgs Energi och Vatten AB, har rätt att införa bevattningsförbud som du är skyldig att följa.

Dina rättigheter och skyldigheter regleras i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun (FFS 10:1).

Att bryta mot bevattningsförbudet

Om någon bryter mot bevattningsförbudet och inte åtgärdar detta när vi påpekar det, eller bryter mot bevattningsförbudet upprepade gånger, har vi rätt att stänga av vattnet hos den kunden. Vi har också rätt att fakturera för avstängningen.

Om dina grannar bryter mot bevattningsförbudet

Det bästa är förstås om du själv kan prata med din grannar. De kanske bara har missat informationen, eller så har de en egen brunn och berörs inte av bevattningsförbudet. I så fall är ingen skada skedd. Om de fortsätter att bryta mot bevattningsförbudet, du tror att de inte talar sanning eller att du inte kan prata med dem själv, kontakta kundservice med adressuppgifter så tar vi ärendet vidare.

Ökad risk för missfärgat vatten vid hög belastning

Sölvesborg Energi inför sommaren förebyggande spolningar av ledningsnätet, vilket bidrar till att minska risken för missfärgningar när belastningen blir hög.

Missfärgningar som beror på stora förändringar av flödet i ledningarna, eller som uppstår i samband med läckor, reparation eller underhåll är små partiklar av järnoxid, det vill säga rost från ledningarna som lossnat. Färgen kan vara från gul till brun.

Även hushåll som ligger långt ifrån platsen där rosten släppt från ledningarna, kan ha missfärgat vatten. Om du får missfärgat vatten på grund av den ökade belastningen, spola en stund i en eller flera av kranarna tills det klarnat innan du tar vatten. Om du har en vattenmätare är det kranarna närmast den du ska öppna. Det är inte farligt att få i sig vatten som blivit missfärgat på det här sättet, men det ser otrevligt ut och smakar ofta lite järn.

Du behöver inte koka vattnet

Du behöver inte koka vattnet om det har rost i sig, det har ingen effekt på vare sig färg eller smak och fyller heller ingen annan funktion i det här sammanhanget.

Undvik att tvätta under stora evenemang

Vit eller ljus tvätt kan missfärgas om den tvättas i missfärgat vatten. Det kan därför vara bra att för säkerhets skull undvika att tvätta i samband med de största evenemangen i kommunen då belastningen är högre än vanligt, om vattnet skulle bli missfärgat.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp