Avgifter och bestämmelser för vatten och avlopp

En rosa spargris.

Här hittar du avgifterna för vatten och avlopp. Foto: Pixabay.

Här hittar du vad som gäller både med och utan vattenmätare.

Brukningsavgift för abonnent med vattenmätare

Avgifter för vatten, spillvatten och dagvatten

Avgifter för vatten, spillvatten och dagvatten


Vatten

Spillvatten

Dagvatten

Fast avgift per år

1 485,00 kr

3 168,00 kr

297 kr

Förbrukningsavgift per kbm

11,88 kr

21,12 kr


Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgift för varje bostadsenhet eller påbörjad 150 m² våningsyta för verksamhetslokaler

Vatten

Spillvatten

Dagvatten

45,00 kr/år

96,00 kr/år

9,00 kr/år

Avgifterna är inklusive nu gällande moms, 25 procent.

Brukningsavgift för abonnent utan vattenmätare

Avgifter för vatten, spillvatten och dagvatten


Vatten

Spillvatten

Spillvatten och dagvatten

Fast avgift per år permanent boende

3 861,00

7 392,00

7 689 kr

Fast avgift per år icke permanent boende

2 673,00

5 280,00

5 577 kr

Avgifterna är inklusive nu gällande moms, 25 procent.

Nedan hittar du den fullständiga taxan och bestämmelserna i PDF-format.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp