Kommunalt vatten, dricksvattenkvalitet

I Sölvesborg har vi ett stabilt grundvatten som ändras obetydligt.

Dricksvattenkvalitet för kommunalt vatten i Sölvesborg

Tabellen visar drickvattenkvalitet för respektive distributionsområde.

Distributionsområde

pH

Hårdhet
°dH

Järn
mg/l

Fluorid
mg/l

Kalcium
mg/l

Magnesium
mg/l

Sölvesborg, V. Näs, Sandviken, Ysane, Mjällby, Hosaby, Kylinge, Gammalstorp, Norje, Pukavik

8,2

12

0,02

0,3

89

4


Hörvik, Nogersund, Hällevik

8,0

11

0,02

0,4

73

4


Hanö

8,1

15

0,02

0,3

95

8


Djupekås

7,9

11

0,02

0,3

75

4


Mörby

7,9

14

0,02

0,3

95

2


Torsö

8,0

10

0,02

0,4

65

3


Tjänligt med anmärkning

<7,5>9

-

0,2

-

100

30


Otjänligt

10,5

-

-

1,5

-

-

PFAS

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för cirka 5000 industriellt framställda kemikalier. De används i ett stort antal produkter och det tar lång tid innan de bryts ner om de hamnar i naturen. Vissa PFAS-ämnen är även giftiga och tas lätt upp av människokroppen. PFAS har hittats i flera vattentäkter i Sverige, ofta vid brandövningsplatser, där brandskum med PFAS runnit ned i vattnet.

Den 1 januari 2026 kommer gränsvärdena och mätmetoden för PFAS i dricksvatten och andra livsmedel att förändras. Eftersom man förutom att sänka gränserna kommer att mäta på ett annat sätt, så kommer gamla och nya värden inte vara jämförbara med varandra.

I Sölvesborgs kommun finns ingen brandövningsplats i närheten av någon av de vattentäkter som Sölvesborg Energi får vatten från. Vi testar och analyserar det kommunala dricksvattnet regelbundet, och har hittills aldrig uppmätt värden som överstiger gränsvärdena för PFAS, varken enligt den nu gällande eller den kommande lagstiftningen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp