Västra Näs

Vi på Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Därför har vi låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Västra Näs.

Sölvesborgs kommun har tagit fram en konsekvensanalys.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp