Västra Torsö

Utbyggnaden är en del av Sölvesborgs kommuns ambition att ansluta områden till den allmänna VA-anläggningen i syfte att förbättra den framtida lokala miljön, och även för att få en mer hållbar och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning.

Fältarbeten

Det kommer att göras en del förundersökningar i området kring Västra Torsö. Detta krävs för projekteringen och då kommer personal från Movak och även Sölvesborg Energi att röra sig i området.

Inventering av enskilda avloppsanläggningar kommer att utförs för att kunna placera anslutningspunkterna till den allmänna VA-anläggningen på lämpligaste platsen för den enskilde fastighetsägaren samt även ur driftsynpunkt för ledningsägaren. Det kommer även att utföras en del mätningarbeten i samband med detta.

Tidplan

Sölvesborg Energi planerar att bygga ut det allmänna vatten och avloppsnätet i Västra Torsö, med preliminär start under senare delen av 2025. Denna tid är bara preliminär eftersom utbyggnaden av Östra Torsö måste var besiktigad och godkänd innan vi kan gå vidare med att ansluta den Västra delen. Alla ledningsrätter, tillstånd och bygglov måste även vara klara innan det kan upphandlas en entreprenör som kommer att utföra arbetena.

Om arbetena kommer i gång som planerat så är det en uppskattad byggtid på ca 1 år. Detta medför att det inte kan bli aktuellt med några anslutningar eller andra arbeten inne på fastigheterna förrän tidigast i senare delen av 2026.

Info

Svar på vanliga frågor hittar ni på vår hemsida, där det även finns information om gällande VA-taxa.

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp