Vattenledning Bromölla-Sölvesborg

Anläggande av ny vattenledning i samband med kompletterande dricksvatten från Bromölla.

Sölvesborg Energi har påbörjat arbetet med den nya vattenledning som kommer förstärka upp Sölvesborgs vattenförsörjning med dricksvatten från Bromölla.

Projektet har delats upp i etapper och den första berör en sträcka mellan Högreservoaren och Kämpaslätten vilken färdigställdes under 2021.

Projektering pågår för den resterande sträckan ner mot kommungränsen i Valje.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp