Vattenledning Bromölla-Sölvesborg

Anläggande av ny vattenledning i samband med kompletterande dricksvatten från Bromölla.

Sölvesborg Energi kommer inom kort att påbörja arbetena med den nya vattenledning som kommer förstärka upp Sölvesborgs vattenförsörjning med dricksvatten från Bromölla.

Projektet har delats upp i etapper och den första berör en sträcka mellan Högreservoaren och Kämpaslätten. Denna beräknas vara klar i början av 2021. Under pågående arbete kommer det bli en del störningar i området och en viss begränsad tillgänglighet. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går, men hoppas att ni har förståelse.

Resterande sträcka ner mot kommungränsen i Valje kommer att projekteras under vintern 2020/2021.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp