Mjällby-Ljunga

Utbygganden av allmänt VA pågår just nu i Mjällby-Ljunga längs med Tockenvägen. Denna etapp berör inledningsvis ca 20 fastigheter.

Beräknad tidpunkt för möjlighet till anslutning är sommaren 2020. Utbyggnaden fortsätter sedan österut längs med Mjällby Ljungavägen och söderut mot korsningen Hörviksvägen-Markasträtet. Denna sträcka berör ytterligare ett 20-tal fastigheter och anslutning till dessa ledningar beräknas kunna ske tidigast under 2021.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp