Sandviken etapp 6

Information gällande kommande VA-utbyggnad i Sandviken etapp 6.

Projekteringen av ledningssträckor m.m. är nu klar och arbete pågår med att erhålla de nödvändiga tillstånd som krävs för att kunna påbörja VA-utbyggnaden. Detta innefattar bland annat ledningsrätter, strandsskyddsdispens, arkeologi och bygglov. Enligt en preliminär tidplan ska utbyggnaden påbörjas under 2021.

Projekten i Sandviken är en del av en stor VA-utbyggnadsplan där vi möter behovet av en mer långsiktigt hållbar VA-försörjning. Prioriteringen av områden för utbyggnad är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, framtagen av Sölvesborg Energi i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och i samarbete med WSP Sverige AB.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp