Sandviken etapp 6

Information gällande kommande VA-utbyggnad i Sandviken etapp 6.

Projekteringen av ledningssträckor m.m. är nu klar och arbete pågår med att erhålla de nödvändiga tillstånd som krävs för att kunna påbörja VA-utbyggnaden. Detta innefattar bland annat ledningsrätter, strandsskyddsdispens, arkeologi och bygglov. Enligt en preliminär tidplan ska utbyggnaden påbörjas under 2021.
Projekten i Sandviken är en del av en stor VA-utbyggnadsplan där vi möter behovet av en mer långsiktigt hållbar VA-försörjning. Prioriteringen av områden för utbyggnad är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, framtagen av Sölvesborg Energi i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och i samarbete med WSP Sverige AB.

Blekinge Museum utförde en arkeologisk förundersökning under april månad. I samband med detta hittades fynd i form av flinta och keramik. Detta kommer ligga till grund för en utökad förundersökning, vilket innebär att Sölvesborg Energi ännu inte har full tillgång till marken.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp