Nyanslutningsavgifter

Såhär mycket kostar det att ansluta enligt gällande vatten- och avloppstaxa.

  • Vattenanslutning: 36 250 SEK inkl. moms
  • Spillvattenanslutning: 48 750 SEK inkl. moms
  • Dagvattenanslutning fastighet, gata: 27 500 SEK inkl. moms

Tilläggsavgifter för större fastigheter kan tillkomma beroende på våningar och våningsyta.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Vatten och avlopp