Nyanslutningsavgifter

Såhär mycket kostar det att ansluta enligt gällande vatten- och avloppstaxa inklusive moms.

Nyanslutningsavgifter

Gällande vatten- och avloppstaxa anslutning Sölvesborg energi

Typ av anslutning

1 anslutning

Vatten + spillvatten

Vatten + spillvatten + dagvatten

Vatten

68 700 kronor

103 900 kronor


125 000 kronorSpillvatten

78 100 kronor

Dagvatten

64 000 kronor


Tilläggsavgifter för fastigheter kan tillkomma beroende på antal lägenheter (boendeenheter), bostadsyta (BTA) och tomtyta.

Du betalar hela avgiften på en gång till oss. Kontakta din bank om du behöver hjälp med ett lån för att på så sätt dela upp kostnaden.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp