ISO-certifieringar och övervakningsplan

Alla tre bolagen är ISO-certifierade enligt både ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Det är vårt företags ledningssystem som certifierats. Ledningssystemet styr och leder verksamheten mot förbättring inom områden som miljö, effektivisering, produktivitet, service och kvalitet. Det är företaget Intertek som granskar och beviljar ISO-certifikat.

Verksamheter som certifikaten omfattar: tillhandahålla energi, fjärrvärme och vatten, omhänderta avlopp och bedriva entreprenadverksamhet, samt sälja miljövänlig el.

ISO-certifieringen innebär bland annat att vi arbetar med på olika sätt; genom våra miljö- och kvalitetspolicys, långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten och genom att göra vårt bästa för kunden.

Symboler ISO. Illustration: Sölvesborg Energi.

Våra certifikat

Övervakningsplan

Energimarknadsinspektionen hjälper oss att bli bättre genom att övervaka och utveckla energimarknaden.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss