Säkerhet

Sölvesborg Energi ansvarar för samhällsviktig verksamhet, och vi har höga krav på oss gällande säkerhet från våra myndigheter. Tillsammans med dem arbetar vi löpande med att identifiera hur vi på bästa sätt ska skydda vår verksamhet genom risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa analyser ligger till grund för beslut om åtgärder för hur vi kan höja vår beredskap och motståndskraft.

Anläggningar

Under 2021-2022 pågår ett arbete med att stängsla in områden och införa tillträdesförbud för allmänheten. Det innebär att det är förbjudet att gå innanför stängslet.

Detta inkluderar tyvärr områden som tidigare använts av medborgarna i kommunen för att till exempel åka pulka, cykla mountainbike och löpträna. Vi hoppas på förståelse för att vi måste skydda våra anläggningar, i de här fallet framförallt mot skador på ledningar och kablar på grund av slitage då människor rör sig här, men även mot intrång och sabotage.

Fler övervakningskameror och inbrottslarm än vi tidigare haft kommer också att sättas upp i anslutning till våra anläggningar.

IT-säkerhet

Under 2021-2022 pågår även en omfattande uppgradering av vår IT-miljö och ombyggnation av vår serverhall, för att kunna klara av både hot och faktiska attacker.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss