Årsredovisning

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Läs gärna hela vår årsredovisning

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss