Årsredovisning

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För koncernen Sölvesborgs Energi och Vatten AB gäller följande för 2019.

Omsättning

Utdrag ur Sölvesborg energis årsredovisning.

Omsättning

187 487 Kkr

Rörelseresultat

15 074 Kkr

Resultat efter finansiella poster

10 667 Kkr

Nyckeltal

Utdrag ur Sölvesborg energis årsredovisning.

Balansomslutning

747 000 Kkr

Soliditet

9,9 %

Avkastning totalt kapital

2,06 %

Avkastning eget kapital

13,64 %

Läs gärna hela vår årsredovisning

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss