Årsredovisning

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För koncernen Sölvesborgs Energi och Vatten AB gäller följande för 2018.

Omsättning

Utdrag ur Sölvesborg energis årsredovisning.

Omsättning

189 034 Kkr

Rörelseresultat

15 948 Kkr

Resultat efter finansiella poster

11 124 Kkr

Nyckeltal

Utdrag ur Sölvesborg energis årsredovisning.

Balansomslutning

631 019 Kkr

Soliditet

10,8 %

Avkastning totalt kapital

2,6 %

Avkastning eget kapital

16,4 %

Läs hela årsredovisningen nedan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss