Hållbara och klimatsmarta betalningar digitalt

Kuvert med Sölvesborg Energis logotyp.

Med de digitala alternativen behöver du som kund inte hantera de kuvert och papper vi annars måste skicka till dig med post. Foto: Serny.

Får du fortfarande pappersfaktura från Sölvesborg Energi? Idag finns det flera digitala alternativ att välja istället, för dig som vill ha en mer hållbar och klimatsmart lösning.

– E-faktura och autogiro är det bästa för miljön och det mest effektiva både för dig som kund och för oss, berättar Anna som är ekonom på Sölvesborg Energi.

Porträttbild på Anna, ekonomiavdelningen, mars 2024. Foto: Sölvesborg Energi.

Anna arbetar som ekonom hos oss. Foto: Sölvesborg Energi.

Så­ här fungerar e-faktura och autogiro

Om du väljer e-faktura men inte autogiro, behöver du godkänna betalningen digitalt enligt din banks säkerhetsrutiner. Om du väljer autogiro men inte e-faktura, får du hem pappersfaktura på vilken summa som kommer att dras automatiskt från ditt konto innan sista betalningsdag.

– En vanlig missuppfattning är att autogiro betyder att du inte får någonting hem på papper, men autogiro är betalningsmetoden och e-faktura är leveranssättet för fakturan. Så det är två olika saker, men det går jättebra att ha båda, förklarar Anna.

Det händer att kunder som gör manuella inbetalningar blandar ihop siffrorna eller råkar göra dubbla inbetalningar. En felaktig inbetalning kan alltid rättas till i efterhand, men det blir lite extrajobb och förstås förargligt för kunden. Med e-faktura och autogiro minskar den risken, menar Anna.

Tänk bara på att summan måste finnas på det konto du valt som avsändare minst en vardag före förfallodagen för att autogiro ska fungera. Du som väljer autogiro får också utbetalningar direkt till ditt konto, i de fall det är aktuellt.

Sök information via din bank för att komma igång med e-faktura och autogiro.

Andra digitala lösningar

Vi gör utbetalningar genom Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS). Har du anmält konto i deras kontoregister kommer utbetalningen direkt till det kontot. Flera företag, arbetsgivare och myndigheter använder det här systemet och många av våra kunder har därför registrerat sina konton här sedan tidigare. Du behöver inte ha ett bankkonto hos Swedbank för att använda SUS.

Information om SUS hittar du via Swedbank.

PDF-faktura via e-post

Ett annat digitalt alternativ till e-faktura, är att du kan få din faktura från oss som en PDF-fil på e-post. Det kan till exempel vara en smidig lösning för dig som har ett fritidshus i kommunen, bor mestadels utomlands och inte har ett konto i en svensk bank.

Kontakta kundservice på Sölvesborg Energi om du är intresserad av PDF-faktura via e-post.

Betalningspåminnelse

Om vi skulle behöva påminna dig om att vi saknar din betalning skickar vi i dagsläget påminnelsen på papper, oavsett hur du får din faktura.

För dig som är företagare

Standard för företag är att använda om du har något tillgodo från oss efterhand och inte få några utbetalningar. – Men om du som företagare hellre vill ha det utbetalt, kontakta kundservice på Sölvesborg Energi så ordnar vi det via SUS, förklarar Anna. Det kan också finnas olika sätt att strukturera hur dina tjänster faktureras, till exempel på en samlingfaktura för flera olika fastigheter.

Kom ihåg referensnumret

Om du är leverantör vill vi ha din faktura till oss som e-faktura, inte på mejl eller brev – när vi upphandlat är detta angett som ett krav.

Oavsett på vilket sätt du som är leverantör fakturerar oss, måste fakturan alltid innehålla referensnummer. Observera att samma person kan ha olika referensnummer, beroende på vilket av bolagen inom Sölvesborg Energi det handlar om.

– Kontakta den person hos oss som beställt varan eller tjänsten om du är osäker på vilket referensnummer som gäller innan du fakturerar, så underlättar du för oss och får din betalning snabbare, avslutar Anna.

Senast uppdaterad: