Risk för elbrist i vinter – det här behöver du ha koll på

En person med ytterkläder och en filt runt sig sitter i en soffa i ett mörkt rum med värmeljus framför sig.

Ett strömavbrott kan alltid hända och är någonting du alltid behöver vara förberedd på. Det är ingen skillnad för dig som konsument om avbrottet beror på nedstängning, olycka eller underhållsarbete. Foto: Johnér bildbyrå.

Energisituationen i Sverige och Europa är mycket ansträngd, bland annat på grund av osäker tillgång på gas, begränsningar i överföringsnätet och underhåll av kärnkraft. Det finns risk för att elen inte kommer räcka till under vissa timmar i vinter. Priserna på el är också höga och kan komma att stiga ännu mer. Men genom att minska elanvändningen kan vi hjälpas åt att förbättra situationen.

Vi får just nu en del frågor angående energisituationen och vår roll i det sammanhanget. Många av de här sakerna beslutas inte av oss på Sölvesborg Energi, och även vi drabbas hårt av de höga inköpspriserna på el.

Men vi har ändå försökt att samla svar på några av de vanligaste frågorna här på vår hemsida.

Vanliga frågor och svar, FAQ om energisituationen

Hur drabbas jag om elen stängs ner?

Om det uppstår en elbrist i vinter och elen behöver stängas av, så kommer du att märka det som ett vanligt strömavbrott. Ett strömavbrott kan alltid hända och är någonting du alltid behöver vara förberedd på. Det är ingen skillnad för dig som konsument om avbrottet beror på nedstängning, olycka eller underhållsarbete.

Driftinformation vid strömavbrott får du vanligtvis av din nätägare, som du har elnätsavtal med. Observera att det är inte säkert att Sölvesborg Energi är nätägare där du bor, även om du tecknat elhandelsavtal med oss. Sölvesborg Energi är nätägare i centrala Sölvesborg, E.ON på listerlandet och Olofströms Kraft i de norra delarna av kommunen, se kartbild nedan.

Kartbild över elnätsområden i Sölvesborgs kommun.

Inför en eventuell bristsituation kommer Svenska kraftnät och elbolagen göra allt de kan för att undvika en nedstängning. För att vara förberedd om du skulle drabbas kan du läsa om hemberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s hemsida. Du behöver anpassa de generella råden till ditt hushålls situation, till exempel hur många ni är i familjen och om ni har några särskilda behov.

En nedstängning på grund av elbrist kommer troligtvis att vara 2-3 timmar, men det går inte att garantera att det inte blir längre än så.

Hur bestäms vilka områden som stängs ner vid elbrist?

Exakt hur prioriteringarna ser ut i Sölvesborgs kommun är sekretessbelagd information och ingenting vi kan svara på.

Energimyndigheten har tagit fram en planeringsprocess där samhällsviktiga elanvändare identifieras och prioriteras. Den kallas för styrel. Förenklat handlar det om att planera för vilka som ska ha tillgång till el när vi inte har tillräckligt till alla. Länsstyrelsen ansvarar för samordna planeringen i länet och har tillsammans med nationella myndigheter, elbolag och kommuner kartlagt samhällsviktiga elanvändare som till exempel sjukhus, äldreboende och räddningstjänst. Verksamheter prioriteras utifrån vilka konsekvenser det får om de inte får el.

Vid en långvarig bristsituation eller återkommande avbrott kan man rotera vilka områden som stängs ner, för att avbrottet inte ska drabba samma hushåll och verksamhet varje gång.

Så här sker prioriteringen enligt styrels-förordningen:

Elanvändare som…

  1. Redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  2. Redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  3. På längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  4. På längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  5. Representerar stora ekonomiska värden.
  6. Har stor betydelse för miljön.
  7. Har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
  8. Övriga, som privatpersoner.

Varför stänger man ner vid elbrist?

För att elnätet ska fungera måste det hela tiden vara en balans mellan produktion och konsumtion. Uppstår det en obalans i elnätet kan det orsaka omfattande skador och ta lång tid att reparera. Ett verktyg för att undvika omfattande skador är att kontrollerat stänga ner enstaka delar av elnätet.

Varför ska jag spara el?

El är en färskvara, och den el som vi sparar nu, kommer vi inte att kunna lagra till vintern. Att spara el nu handlar istället om att minska risken för elbrist och samtidigt bidra till lägre elpriser.

Om södra Sverige sänker elförbrukningen med 5 % så skulle det innebära 14 % lägre kostnader för el. I det här fallet kan många små åtgärder ge stor effekt.

Genom att spara eller att flytta vår elkonsumtion till tider på dygnet när konsumtionen är låg kan vi jämna ut elförbrukningen över dygnet och minska risken för avbrott i vinter. Det är en långsiktig beteendeförändring som vi behöver börja med redan nu.

Om du börjar spara redan nu, sänker du elpriset och börjar göra de små beteendeförändringar som minskar risken för brist i vinter.

Varför kan det bli brist på el?

Elen förbrukas i samma sekund som den produceras. När efterfrågan är större än den mängd som kan produceras och överföras uppstår en bristsituation. På årsbasis producerar Sverige mer el än vi förbrukar, men vi kan inte lagra den elen. Under riktigt kalla och vindstilla vinterdagar räcker vår egen produktion inte till. Det gäller under några enstaka timmar.

Anledningen till södra Sverige har en annan situation än norra, är att norra Sverige har vattenkraftverk och det inte finns tillräckligt bra förutsättningar för att överföra det som de producerar till södra Sverige.

Mer information

Har du andra frågor än de vi besvarar ovan, kan du läsa mer på länkarna längre ner på den här sidan.

Om du behöver stöd och rådgivning angående hur du ska tänka för att spara energi baserat på ditt hushåll eller din verksamhets situation, kontakta Blekinges energi- och klimatrådgivare, du hittar även deras kontaktuppgifter längre ner på den här sidan (de har Karlskrona och Ronneby-mejladresser men arbetar i alla Blekinge-kommuner). Under rådande omständigheter har de dock längre svarstider än vanligt.

Om du har frågor angående hur kommunen, elbolagen och myndigheterna arbetar som du inte hittar svaret på ovan eller via kommunens hemsida, kontakta Sölvesborgs kommuns kris- och beredskapssamordnare, du hittar kontaktuppgifter längre ner på den här sidan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: