Träffa oss i Järnvägsparken lördagen den 1 oktober klockan 10-14

Flera olika typer av behållare för vatten står på marken, till exempel dunkar, spann, påsar, flaskor.

Fyllda vattendunkar och behållare att hämta vatten i är bra att ha hemma. Foto: MSB.

Under den nationella beredskapsveckan kan du träffa Sölvesborg Energi i Järnvägsparken i närheten av Sparbanksgatan i centrala Sölvesborg. Vi är där lördagen den 1 oktober mellan klockan 10-14.

Årets tema för den nationella beredskapsveckan är mat, och eftersom dricksvatten är det allra viktigaste livsmedlet kommer vi att prata om och visa dig hur du kan vara förberedd om du skulle bli utan vatten i kranen en tid. Vi kan även berätta i stora drag vad Sölvesborg Energi gör för att förhindra att en sådan situation uppstår och vad vi kan hjälpas åt med om vi trots allt skulle hamna där.

Klätterställning, gungor med mera på lekplatsen i Järnvägsparken.

Under den nationella beredskapsveckan kan du träffa oss i Järnvägsparken. Foto: Sölvesborgs kommun.

Har du koll på din hemberedskap?

Om strömmen går och internet försvinner eller det inte finns vatten i kranen behöver de allra flesta hushåll vara förberedda på att klara sig själva en tid. Samhällets resurser behövs för att lösa situationen, och att hjälpa dem som behöver det allra mest.

Sölvesborg Energi arbetar löpande med att identifiera hur vi på bästa sätt ska skydda vår verksamhet genom risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa analyser ligger till grund för beslut om åtgärder för hur vi kan höja vår beredskap och motståndskraft. Men även du som privatperson är en del av Sveriges beredskap, och kan stärka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället.

Krislåda

Fundera över vad ditt hushåll skulle behöva för att klara er om ni under en vecka inte har vatten i kranen, tillgång till el eller internet. Om du har en krislåda förberedd för ditt hushåll har ni dessutom en bekvämare tillvaro även vid lindriga samhällsstörningar, som till exempel att ett åskväder slår ut strömmen och fibern några timmar eller att det blir en läcka på din gata som gör att vattnet tillfälligt behöver stängas av.

Exakt vad för utrustning ni behöver i er krislåda beror till exempel på hur många ni är i familjen. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats har mer information och checklistor du kan följa. MSB är en statlig myndighet med ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Träffa oss, Civilförsvarsförbundet, Hemvärnet och kommunen

Utöver Sölvesborg Energi kommer du även att kunna träffa Hemvärnet, Civilförsvarsförbundet och Sölvesborgs kommun i Järnvägsparken på lördagen under beredskapsveckan, mer information hittar du på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad: