Västra Näs vattenskyddsområde

Vi på Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.
 
Därför har vi låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Västra Näs. 
 
I detta dokument, samrådsinformation, kan du bland annat läsa om bakgrunden och varför vattenskyddsområden inrättas och dessutom se vårt förslag till vattenskyddsområde med kartbilder. Karta på zonindelning hittar du här, Zonindelning.
 
Hela utredningsrapporten avseende förslag för Västra Listerlandets vattenskyddsområde som WSP tagit fram åt Sölvesborg Energi hittar du här, Hydrogeologisk rapport.
 
Vi har även tagit fram förslag till föreskrifter, Förslag till föreskrifter.
 
Sölvesborgs Kommun har tagit fram en Konsekvensanalys.

Gå direkt till:

KONTAKT

Charlotta Wildt Persson, VA-chef
Tel:0456-81 68 75
E-post: charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se

Uppdaterad: 2020-05-08 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.