Sölvesborg Energi ser till att du har el och fjärrvärme i ledningarna, vatten i kranen och tillgång till fibernät – självklara produkter från ett kraft- och energibolag som får vardagen att fungera. Men vi satsar också på att ladda Sölvesborg och omnejd med den andra sortens kraft; med energi och värme i fördjupad mening. Den kraft som får ögon att lysa, värmer hjärtan och riktar blicken framåt. Vi vill helt enkelt göra vad vi kan för att stärka framtidstron och skapa goda förutsättningar för utveckling i vår ort.

 

Genuin omtanke om närregionen.

De flesta av oss som jobbar på Sölvesborg Energi bor också här. Det betyder att vi bryr oss om att vår plats på jorden ska blomstra och utvecklas. Och att det ska vara gott att leva här en vanlig tisdag i november. Det betyder också att vi snabbt kan vara på plats om du behöver hjälp med något – chansen att vi vet var du bor är stor.

Men vi ger även kraft till vårt närområde genom att stötta och engagera oss i till exempel föreningar och lokala initiativ som Killebomfestivalen och NyföretagarCentrum.

 

En bättre miljö i när och fjärran.

Utbyggnaden av det allmänna avloppsnätet som Sölvesborg Energi just nu genomför runt om i kommunen gynnar vår kustmiljö genom att minska övergödningen. Satsningen på fjärrvärme är ett miljövänligt sätt att utnyttja den spillvärme som Stora Enso i Nymölla producerar. Och självklart är den el vi säljer till 100 % miljömärkt.

 

Tillväxt och utveckling
– framtidens nyckelfrågor.

Vi bygger ut och underhåller ortens olika nät och ledningar så att de klarar morgondagens krav och ger på så sätt våra företagare bra förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Sölvesborg Energi är också en av kommunens största arbetsgivare och vi är förstås också intresserade av att bli större och starkare i framtiden. Och har du tänkt på att bolagets eventuella överskott inte går till några externa aktieägare, utan tillbaka till orten och oss som betalar skatt här i Sölvesborg? Där är den igen – den andra sortens kraft, den som gör gott för vår ort på ett annat plan än det praktiska.

 

Att göra mer än man måste är att bry sig om.
Vi ger Kraft med omtanke.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2013-09-02 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.