VA-utbyggnad Mjällby-Ljunga

Utbygganden av allmänt VA pågår just nu i Mjällby-Ljunga längs med Tockenvägen. Denna etapp berör inledningsvis ca 20 fastigheter. Beräknad tidpunkt för möjlighet till anslutning är sommaren 2020. Utbyggnaden fortsätter sedan österut längs med Mjällby Ljungavägen och söderut mot korsningen Hörviksvägen-Markasträtet. Denna sträcka berör ytterligare ett 20-tal fastigheter och anslutning till dessa ledningar beräknas kunna ske tidigast under 2021.

 

Kostnader för anslutning (Anläggningsavgift)

Kostnad för anslutning enligt nuvarande VA-taxa uppgår för respektive nyttighet till:

• 48 750 kr för spillvatten (Spillvatten = hushållsavlopp från t.ex. toalett, dusch, tvätt, kök)

• 36 250 kr för dricksvatten.

Mer information om VA-taxan, bl.a. brukningsavgifter kan ni hitta här på vår hemsida: www.solvesborgenergi.se/1125

Anledningen till VA-utbyggnaden är en del i en stor miljösatsning som kommunen gör. För att kunna finansiera dessa VA-utbyggnader krävs det att alla fastigheter ansluter sig till den allmänna VA-anläggningen. Därför kommer det på sikt att bli obligatoriskt att ansluta sin fastighet. Detta kommer att bli aktuellt först när vi bildat ett verksamhetsområde.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2020-02-18 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.