Så fungerar fjärrvärmen i Sölvesborg

Fjärrvärmesystem

Ett fjärrvärmesystem består i huvudsak av tre funktioner:

1. En värmekälla i form av ett värmeverk.

Värmekällan är Stora Enso Nymölla Bruk vars överskottsvärme nyttjas till fjärrvärme. Ett miljövänligt alternativ där 96% av bränslebehovet täcks av förnyelsebara biobränslen.

2. Kulvert, dvs. nedgrävda rörledningar som förbinder värmeverket med stadens fastigheter.

Från panncentralen, Nymölla Bruk, pumpas hetvatten ut genom en rörledning. Nätet grenas upp och sk. serviceledningar leds in genom väggen till varje fastighet. Rörledningen passerar genom fastigheten genom husets yttervägg under marknivå.

3. En kundcentral (värmeväxlare) i varje fastighet.

I varje fastighets pannrum placeras en kundcentral. Det är en värmeväxlarenhet som normalt är väsentligt mindre än t ex motsvarande oljepanna. En kundcentral för en villa är inte större än en resväska och kan skruvas fast på väggen.
I kundcentralen överförs värmen i värmeverkets hetvatten till fastighetens eget system. I princip omfattar en kundcentral två värmeväxlare. I den ena värms fastighetens radiatorvatten dvs det vatten som går till husets element, och i den andra produceras husets tappvarmvatten till varmvattenkranar och dusch.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2013-04-30 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.