ISO-certifiering

Sölvesborg Energi har varit ISO-certifierade sedan 2001. Vi strävar mot ständig förbättring och nyligen tog vi ytterligare ett kliv och godkändes för omcertifiering av både ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Sedan våren 2014 är även dotterbolagen Sölvesborgs Energi AB samt Sölvesborgs Fjärrvärme AB ISO-certifierade enligt både ISO 14001 och ISO 9001.

Det är vårt företags s.k. ledningssystem som certifierats. Ledningssystemet styr och leder verksamheten mot förbättring inom områden som miljö, effektivisering, produktivitet, service och kvalitet. Det är företaget Intertek som granskar och beviljar ISO-certifikat.

Verksamheter som certifikaten omfattar: tillhandahålla energi, fjärrvärme och vatten, omhänderta avlopp och bedriva entreprenadverksamhet, samt sälja miljövänlig el.

ISO-certifitieringen innebär bl.a. att vi arbetar med på olika sätt; genom våra miljö- och kvalitetspolicys, långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten och genom att göra vårt bästa för kunden.

ISO 9001_2015ISO 9001-14001_2015

  

Våra certifikat Sölvesborgs Energi och Vatten AB, Sölvesborgs Energi AB och Sölvesborgs Fjärrvärme AB

Miljö- och kvalitetsansvarig

Vår miljö- och kvalitetsansvarige på bolaget heter Roger Mattsson och du når honom på roger.mattsson@solvesborgenergi.se eller 0456-81 68 88.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-04-30 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.