Val av varmvattenberedare

Vi får ibland frågan "vilken varmvattenberedare ska jag välja utifrån kvaliteten på kommunens vatten?"

Vi rekommenderar att du väljer en varmvattenberedare utan kopparmaterial, t.ex. i rostfritt eller i keramiskt material. Uppvärmingen bör ske via manteln på varmvattenberedaren, inte med elektroder instuckna som kommer i kontakt med vattnet.

Varför rekommenderar vi detta?

Varmvattenberedare med kopparmaterial orsakar utfällning i vattnet som kommer till oss i reningsverket. Denna utfällningen följer sedan med i slammet.

Du tjänar själv också på att undvika kontakt mellan värmeelementet i varmvattenberedaren och det uppvärmda vattnet. Vattnet orsakar kalkbeläggningar, med kortare livslängd och högre elförbrukning som följd.

Dessa rekommendationerna är först aktuella den dagen du står i begrepp att byta ut din nuvarande utrustning. Har du en fungerande anläggning så avvaktar du självklart till den dagen det blir aktuellt med byte.

Grönt hår

Ibland får vi samtal från abonnenter som tycker att deras blonda hår blir grönt. Oftast är det pågrund av att man har nya kopparrör som vattenledning. Ibland hjälper det att man undviker att tvätta håret på morgonen då vattnet stått stilla i ledningarna. På kvällen har det oftast hunnit rinna lite vatten genom ledningarna och utfällningen från kopparen minskat något.

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp