Sandviken etapp 5

Utbyggnaden av allmänt VA är nu klar i Sandviken etapp 5.

Meddelande om förbindelsepunkt är utskickade till alla som har gjort en servisanmälan. Har du inte blivit meddelad din förbindelsepunkt beror det på att du inte anmält att du önskar ansluta. Detta gör du genom att skicka in en servisanmälan som du hittar här nedan.

Observera att man måste invänta skriftligt meddelande från Sölvesborg Energi innan anslutning får ske. Mer information om hur ni går tillväga vid anslutningen till det allmänna ledningsnätet kommer i samband med utskicket av förbindelsepunkter.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp