Miljö- och hållbarhetssamordnare på plats

En person utomhus, till höger syns en tegelbyggnad med nedfällda markiser och i bakgrunden några träd och grindar.

Anders Nilsson är ny i rollen som miljö- och hållbarhetssamordnare på Sölvesborg Energi. Foto: Sölvesborg Energi.

Sölvesborg Energi har alltid arbetat mycket med miljö och hållbarhet, ibland med hjälp av externa konsulter. Nu höjs ambitionerna ytterligare och förutsättningarna för att arbeta effektivt blir ännu bättre genom att vi anställer en egen miljö- och hållbarhetssamordnare för våra verksamheter.

Sölvesborg Energis nya miljö- och hållbarhetssamordnare Anders Nilsson har tidigare haft en liknande tjänst på Ronneby miljöteknik där han arbetade i många år. Han har också jobbat på Länsstyrelsen i Blekinge och sin examen har han som civilingenjör med miljöprofil från Luleå tekniska universitet.

– Man kan säga att den här typen av tjänst består av två delar, menar Anders. Dels handlar det om lagkrav på till exempel egenkontroll och tillstånd som helt enkelt måste finnas. Men det handlar också om hållbarhet ur ett bredare perspektiv, till exempel ekonomiskt och socialt, fortsätter han.

Stort ansvar och höga krav

Sölvesborg Energi som ägs till 100 % av kommunen, det vill säga skattebetalarna, har ett särskilt ansvar för att se till så att vår negativa påverkan på närmiljön blir så liten som möjligt.

Det kan handla om till exempel hur vi hanterar transporter, schaktarbeten och reparationer och underhåll av maskiner. De investeringar som görs i framtidens infrastruktur för våra tjänster behöver vara mycket väl genomtänkta. Utbyggnaden av fibernätet ska till exempel underlätta för företagare på landsbygden och minska antalet överflödiga resor för dem som har möjlighet att arbeta eller studera hemifrån.

Uppströmsarbete är ett annat ämne som är högaktuellt. Det innebär i korthet att vattnet ska vara så rent som möjligt redan när det kommer till reningsverket, så att det inte renas i onödan med kemikalier som påverkar miljön.

Vi kan alla bidra till ett mer hållbart samhälle

– Så gott som allting vi på Sölvesborg Energi gör har en miljöaspekt, så mycket av mitt jobb handlar om att ge förutsättningar för alla anställda att vara en del av det här lagarbetet, menar Anders. Det som lockade mig att söka tjänsten var att jag kände att jag ville ha nya utmaningar, och att det var en ny roll i organisationen som jag till viss del kommer att ha möjlighet att forma själv. Just nu håller jag som bäst på och sätter mig in verksamheterna, bland annat genom att läsa på och arbeta med olika former av rapporter.

– Lite kul kuriosa är att jag arbetat på ”andra sidan” också med Sölvesborg Energi, när jag var på Länsstyrelsen för många år sedan så godkände jag tillståndet för kvävereningen på reningsverket i centrala Sölvesborg och det gamla reningsverket i Nogersund, berättar Anders.

– Förväntan på Sölvesborg Energi från medborgarna är ofta hög: det ska bara fungera. Jag tror det vore sunt om vi alla stannade upp då och då reflekterade över var till exempel vattnet i kranen egentligen kommer ifrån, vart avloppsvattnet tar vägen och hur du själv kan bidra till ett mer hållbart samhälle för kommande generationer. Att lämna tillbaka överbliven medicin till apoteket och lämna målarfärg som farligt avfall på återvinningscentralen istället för att spola ner det i toaletten eller skölja ner i vasken är en bra början, avslutar Anders.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: