Större arbete med vatten- och avloppsledningar
centralt

Korsning med övergångsställen och trafikljus.

Repslagaregatan och Västra Storgatan, bilden är tagen i december 2022. Foto: Sölvesborg Energi.

Sölvesborg Energi kommer att göra ett större arbete med vatten- och avloppsledningarna i centrala Sölvesborg, närmare bestämt på Repslagaregatan 1, från trafikljusen och upp till Västra Storgatan 40, mittemot Möllebacksskolan. Arbetet påbörjas den andra veckan i januari 2023, och beräknas vara klart till sommaren.

Arbetet kan komma att påverka dig som bor, arbetar eller levererar varor eller liknande i närheten. Det kan förekomma buller från arbetet under dagtid, framkomligheten kan vara begränsad och när vi korsar din infart under arbetet kan du behöva parkera ditt fordon längs med gatan istället.

Trafiken på Västra Storgatan kommer att ledas om till Idrottsvägen och Järnvägsgatan och omledningsskyltar kommer att sättas upp.

Det vi kommer göra är schaktarbeten där vi gräver upp gatan, vi kommer byta ut avloppsledningar som är i dåligt skick, lägga en dagvattenledning så att inte regn- och smältvattnet skickas till reningsverket i onödan och lägga en ny vattenledning.

För att störa så lite som möjligt så kommer vi att stänga av gatorna i sektioner och flytta framåt när arbetet fortskrider.

Nedan hittar du en digital karta som du kan zooma in och ut i där det är markerat med röda punkter längs med sträckan där arbetet kommer att pågå. Det går inte att svara på exakt när vi kommer att vara på en viss adress.

Bilder från arbetet

Nedan ser du bilder från det pågående arbetet under januari månad.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: