Dagvattnets dag lördagen den 24 september

Vatten rinner ur stuprännor på en tegelbyggnad.

Lördagen den 24 september är det dagvattnets dag. Foto: Svenskt vatten.

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, till exempel regn eller smält snö från hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Lördagen den 24 september är det dagvattnets dag, och i samband med det vill vi uppmärksamma olika sätt du som är fastighetsägare kan ta tillvara på dagvattnet på din tomt.

Du kan till exempel låta vattnet rinna ut i en regnvattentunna eller i en liten damm så att det på sätt kommer till nytta för dig.

På länken nedan hittar du olika sätt att minska risken för källaröversvämningar, tips för att ta tillvara på dagvatten och beskrivningar och skisser över olika metoder du kan använda för att själv ta hand om dagvatten på din tomt.

Senast uppdaterad: