Träffa oss på biblioteket tisdagen den 20 september klockan 16-19

Entrén till stadsbiblioteket, på skyltar på tegelbyggnaden står bland annat "biblioteket" och "lärcentrum".

Tisdagen den 20 september klockan 16-19 kan du träffa oss och den kommunala energi- och klimatrådgivningen på Sölvesborgs bibliotek på Rundgatan 4. Foto: Sölvesborgs kommun.

I samband med den Europeiska mobilitetveckan kan du träffa Sölvesborg Energi och energi- och klimatrådgivningen på stadsbiblioteket och få tips relaterat till hållbart resande och allmän energirådgivning.

En förändrad omvärld

Det svänger snabbt nu på elmarknaden, från den ena timmen till den andra. Sölvesborgs Energi och Vatten AB äger och ansvarar för drift och underhåll av elnätet inom Sölvesborgs tätort. Du som privatperson eller företag kan också välja Sölvesborgs Energi AB som elleverantör. Eftersom vi ägs av kommunen går vår vinst tillbaka till dig som bor och verkar i Sölvesborg.

Elmarknaden påverkas dels kraftigt av den ökade efterfrågan som uppstått till följd av en förändrad tillgång på gas i Europa. Eftersom det är svårt att förutse hur situationen kommer att se ut framöver och mycket ligger bortom vår kontroll, tar vi vårt ansvar genom att följa utvecklingen noga och alltid verka för att läget fortsatt ska vara så hållbart som möjligt för oss och för våra kunder.

Omställningar som påverkar

Elmarknaden påverkas också av den omställning och de ombyggnationer och driftstopp och underhåll som nu sker.

Porträttbild på Sven i foajén på Sölvesborg Energi.

Sölvesborg Energis marknadschef Sven Ballovarre. Foto: Sölvesborg Energi.

Sven Ballovarre, som varit marknadschef på Sölvesborg Energi sedan bolaget bildades i början av 90-talet, förklarar:

– Min uppfattning är att svängningarna delvis beror på den omställning till förnybar energi och de ombyggnationer av näten som pågår i Europa, men också på att energislagen sol, vind och vatten är mer oförutsägbara. Ibland blåser det till exempel för lite, och ibland för mycket, och vi behöver generellt bli bättre på att ta tillvara på energin när vi har ett överskott. I framtiden tror jag att även vanliga hushåll kommer att ha ett eget batteri som kan laddas när belastningen på elnätet och priserna är som lägst, för att strömmen sedan ska kunna användas när familjen behöver det som mest, fortsätter Sven. Redan idag finns elbilar som går att ladda för att sedan köra batteriet ”baklänges” in i huset. Det finns också appar och andra smarta prylar som hjälper en att ladda på de bästa tiderna, och på många hushållsapparater går det numera att i förväg ställa in ett klockslag då till exempel tvättmaskinen ska köras. De flesta har avtal som ger ett snittpris baserat på alla kunders konsumtion månadsvis, men alla som är elhandelskunder hos Sölvesborg Energi har möjlighet att få timpris. Det är dock bra att veta att det kan vara svårt att anpassa sin elkonsumtion timme för timme i en äldre fastighet, och om hushållet har mycket äldre teknik.

– På 90-talet hade vi en avreglering och omstrukturering som ledde till att det statliga ägandet minskade och att fler aktörer etablerade sig på marknaden, den omställning och utbyggnad som sker idag är minst lika omfattande. Det kan kännas svårt som enskild konsument att påverka elräkningen, men det bästa du kan göra är att vara så påläst som möjligt och försöka tänka ett steg före vad det gäller värmekälla, elkonsumtion och teknik i din fastighet, menar Sven.

Kostnadsfri och oberoende rådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen erbjuder med stöd från Energimyndigheten oberoende och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, små och medelstora företag, organisationer och föreningar.

För att få vägledning anpassat efter just din situation under rådande omständigheter, kom och träffa kommunala energi- och klimatrådgivningen som finns tillsammans med Sölvesborg Energi på stadsbiblioteket tisdagen den 20 september klockan 16-19, under Europeiska mobilitetsveckan.

Temaveckan är ett europiskt initiativ som samordnas av den statliga myndigheten Trafikverket och syftet är att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Vi kan hjälpa dig med energispartips relaterat till resande, men du kan även få annan typ energirådgivning genom att besöka oss på biblioteket. Drop-in, ingen föranmälan krävs.

Senast uppdaterad: