Varför är min elräkning så hög?

Ett vindkraftverk i ett gult rapsfält.

Vindkraftverk i ett gult rapsfält.

Just nu pratar alla om elpriset, och det är inte så konstigt, faktum är att elkostnaderna har ökat rejält det senaste året och ser även ut att hålla sig på en högre nivå under en längre tid. Det aktuella elpriset beror på många olika faktorer som var för sig oftast påverkar priset uppåt och nedåt. Just nu verkar alla faktorer i samma riktning, något som gör att elpriset blir högt.

Den mesta elproduktionen sker i norra Sverige, främst med vattenkraft. På grund av årets torra sommar och den kalla vintern innan dess innehåller vattenmagasinen mindre vatten än normalt. Priserna är dessutom oftast högre i södra Sverige eftersom mycket av vår el produceras i norr och därför behöver transporteras en längre sträcka, vilket gör att priserna blir högre.

Bristen på el gör att priserna sticker och vi som elbolag tvingas köpa in el till rekordhöga priser vilket påverkar dig som kund.

Påverka din elkostnad

Det finns en hel del du kan göra för att sänka dina energi- och elkostnader. Det som gör allra störst skillnad för dina kostnader på kort sikt är att hålla koll på din el-förbrukning, tänk över vad du kan göra hemma för att minska konsumtionen, stort som smått. Det kan till exempel handla om att titta över ditt uppvärmningssystem, har du ett äldre system som elpanna eller direktverkande el, tjänar du ofta på att byta till något mer effektivt som bergvärme, fjärrvärme eller värmepump. Har du redan ett bra uppvärmningssystem kan du se över hur välisolerat ditt hus är, finns det gamla fönster som behöver bytas ut eller tätas?

Mindre insatser som gör stor skillnad kan vara att sänka din inomhustemperatur eller låta din tvättmaskin och diskmaskin gå på natten när elen är billigare.

Energi- och klimatrådgivning

Vill du ha ytterligare råd och tips på hur du kan påverka din energi- och elförbrukning erbjuder Sölvesborgs kommun, med stöd från Energimyndigheten, en kommersiellt oberoende energi- och klimatrådgivning. Energi- och klimatrådgivningens syfte är att visa på möjligheter om hur du kan minska energianvändningen, göra nytta för miljön och spara pengar. Många åtgärder förbättrar även komforten och inneklimatet.

Energi- och klimatrådgivarna erbjuder dig kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller personligt besök. Läs mer via länken nedan.

Senast uppdaterad: