Varför eldar vi i våra reservpannor?

Det eldas i reservpannan vid Bokelundsskolan.

Det eldas i reservpannan vid Bokelundsskolan.

Fjärrvärme är en trygg och bekväm uppvärmningsmetod. I Sölvesborg är fjärrvärmen till stora delar baserad på återvunnen värme från Nymölla bruk. Genom att ta tillvara på värme som i huvudsak annars skulle gått till spillo använder vi våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Hela 95 % av fjärrvärmen i Sölvesborgs kommun kommer från Nymölla bruk och består till största delen av återvunnen värme som annars skulle gått till spillo. Det är endast ca 5 % av Sölvesborgs totala värmebehov som produceras med hjälp av våra reservpannor. Vår ambition är att så långt det är möjligt begränsa användningen av reservpannorna för att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt. De gånger vi ändå behöver använda dessa är när Nymölla bruk årligen ser över och underhåller sin fabrik eller i de sällsynta fall då värmeleveransen från Nymölla bruk är otillräcklig och efterfrågan på värme är större än tillgången.

Underhållsstopp på Nymölla bruk

Nymölla bruk kommer från och med mitten av oktober till början av november att ha underhållsstopp på sin fabrik i Bromölla, under denna period kommer vi starta upp några av våra reservpannor som finns lokaliserade vid Bokelundsskolan och på TitanX i Mjällby.

Reservpannorna har som uppgift att trygga kommuninvånarnas värmeleverans under de fåtal perioder när vi har ingen eller begränsad leverans av värme från Nymölla bruk, samt möjliggör att vi under resten av årets dagar kan erbjuda nästintill fossilfri värme i våra ledningar säger driftchef Michael Borg på Sölvesborg Energi. Vi jobbar för att fjärrvärmen alltid ska vara ett bekvämt och driftsäkert system med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Användningen av reservpannorna kan medföra viss störning för boende i närområdet i form av tyngre trafik som kör till och från pannorna.

Miljöpåverkan

Pannorna på Bokelundskolan eldas med eldningsolja 1 E10, som är en dieselolja av inomhuskvalité med låg svavelhalt som understiger 500 ppm. Ppm står för parts per million och 500 ppm är gränsvärdet som krävs för att oljan ska klassas som eldningsolja 1, vilket vi enligt tillstånd har rätt att elda med. Pannan i Mjällby eldas med gasol.

Sölvesborg Energi följer de miljökrav vi är ålagda att följa när vi eldar i våra reservpannor och enligt gällande lagstiftning.

Hur påverkar det mig som fjärrvärmekund?

Du som får din värme genom fjärrvärme kommer inte märka någon skillnad under stoppet, du kommer fortsatt ha samma stabila uppvärmning till ditt hus.

Kontakt
Michael Borg, Driftchef
michael.borg@solvesborgenergi.se
0456 81 68 79

Senast uppdaterad: