Ta hand om dagvattnet på din tomt

Barn i gummistövlar som står böjd över en vattenpöl.

Den 24 september är det dagvattnets dag.

Hur ofta tänker du på var vattnet kommer ifrån och var det tar vägen? Vattnet är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Inte minst dagvatten, alltså regn och smält snö, som rinner på våra gator och vidare ut i åar och hav.

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö. Under naturliga förhållande tränger vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag. I tätbebyggda områden rinner vattnet istället på marken till diken och gatubrunnar och vidare till avloppsreningsverket eller direkt ut i närmsta vattendrag.

Att leda bort dagvattnet är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar. Dagvattnet kan ledas bort i ledningar under jord, ovan jord i så kallade öppna system eller tas om hand på plats.

LOD - Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Det finns många bra sätt att ta hand om dagvattnet på din tomt. Om du tar hand om vattnet på din tomt istället för att låta det gå ner i ledningsnätet bidrar du till att minska risken för översvämningar. Du kan till exempel låta vattnet rinna ut på en gräsmatta i trädgården, i en regnvattentunna eller en liten damm.

Vi har samlat beskrivningar och skisser på olika metoder för att ta hand om dagvattnet på din egen tomt.

Dagvattnets dag

Dagvattnets dag infaller den 24 september. Dagen har instiftats för att uppmärksamma och fira dagvattnet lite extra. För dig kan dagen vara en extra påminnelse om att se över dina hängrännor och stuprör så att de är rensade inför höstens och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad: