Ny modell för kostnader för vatten och avlopp

En person ställer in en tvättmaskin.

Den nya VA-taxan är mer rättvis och anpassad till gällande lagstiftning. Foto: Mostphotos.

Från och med den 1 januari 2021 har vi en ny modell för kostnaderna för förbrukning av vatten och avlopp. Den nya taxan ger dig som kund ett mer rättvist pris som baseras på vilka tjänster du använder och vilken typ av fastighet du äger. En del kommer att få höjda avgifter, och andra kommer att få betala mindre än förut.

Den största anledningen till att vi inför ny taxa är att lagstiftningen i form av bland annat miljökrav, andra regler och rättspraxis kring vatten och avlopp har förändrats, och kräver att vi anpassar oss. Den nya taxan innebär också att vi kommer att kunna bygga ut vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och göra nödvändiga investeringar för framtiden i den takt som Sölvesborg växer.

Den nya modellen för förbrukningsavgifter består huvudsakligen av två förändringar:

  • Avgiften som tidigare kallades för avlopp delas nu upp i: dagvatten fastighet, dagvatten gata samt spillvatten – och du betalar bara för det du använder

  • Lägenhetsavgift införs för de flesta som äger en fastighet

Exakt hur förbrukningsavgifterna för varje enskild fastighet påverkas är svårt att säga, eftersom det beror på många olika saker. Men generellt så kommer du som inte använder dagvattentjänsterna (dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, ofta i form av regn eller smältvatten från snö och is och som inte behöver renas på reningsverk) att få en sänkt avgift, medan du som bor i en ”normalvilla” och nyttjar alla tjänsterna får en höjd avgift med cirka 50 kronor per år inklusive moms, jämfört med den tidigare taxan.

Flerbostadshus och fastigheter med verksamhetslokaler som har stor invändig våningsyta får generellt också en viss höjning.

Från och med den 1 januari 2021 kommer en ny modell att gälla även för anläggningsavgifterna (den engångskostnad som ofta kallas anslutningsavgift) för vatten och avlopp.

Taxan styrs av bland annat av lagen om allmänna vattentjänster och beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: