Ny vattenledning mellan Sölvesborg och Bromölla

23 oktober 2020

Status: Pågående

Barn som dricker vatten ur ett glas.

Vi har påbörjat arbetet som gör att vi så småningom kommer att kunna få dricksvatten från Bromölla. Foto: Scandinav bildbyrå.

Sölvesborg Energi har påbörjat arbetet med den nya vattenledning som kommer förstärka upp Sölvesborgs vattenförsörjning med dricksvatten från Bromölla.

Projektet har delats upp i etapper och den första berör en sträcka mellan högreservoaren i Hjortakroken och Kämpaslätten och längs med Sölvesborgsleden. Denna beräknas vara klar i början av 2021.

Vi kommer att försöka minimera påverkan så gott det går, men hoppas på er förståelse för att det ändå kommer att bli störningar och begränsad tillgänglighet i området under tiden arbetet pågår. Bland annat kommer träd att avverkas längs med den berörda sträckan.
Ibland kan man även uppleva sämre vattentryck när vi håller på och arbetar med ledningarna.

Resterande sträcka ner mot kommungränsen i Valje kommer att projekteras under vintern 2020/2021.

Kontaktperson

Vid frågor om arbetet, kontakta kundservice på telefon 0456-81 68 80, projektledare Emil Håkansson på telefon 0456-81 68 73 eller arbetsledare Martin Kullberg på telefon 0456-81 68 90.

Senast uppdaterad: