Ny vattenledning mellan Sölvesborg och Bromölla

23 oktober 2020

Status: Pågående

Barn som dricker vatten ur ett glas.

Vi har påbörjat arbetet som gör att vi så småningom kommer att kunna få dricksvatten från Bromölla. Foto: Scandinav bildbyrå.

Sölvesborg Energi har påbörjat arbetet med den nya vattenledning som kommer förstärka upp Sölvesborgs vattenförsörjning med dricksvatten från Bromölla.

Projektet har delats upp i etapper och den första berör en sträcka mellan högreservoaren i Hjortakroken och Kämpaslätten och längs med Sölvesborgsleden. Denna beräknas vara klar i början av 2021.

Vi kommer att försöka minimera påverkan så gott det går, men hoppas på er förståelse för att det ändå kommer att bli störningar och begränsad tillgänglighet i området under tiden arbetet pågår. Bland annat kommer träd att avverkas längs med den berörda sträckan.

Resterande sträcka ner mot kommungränsen i Valje kommer att projekteras under vintern 2020/2021.

Kontaktperson

Vid frågor om arbetet, kontakta kundservice på telefon 0456-81 68 80, projektledare Emil Håkansson på telefon 0456-81 68 73 eller arbetsledare Martin Kullberg på telefon 0456-81 68 90.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020