Grafisk profil

Den grafiska profilen är viktig för den samlade bilden av Sölvesborg Energi. I ord, bild, färg och form skapar vi en tydlighet för mottagaren. Den grafiska profilen gör att vi blir enhetliga och vi lär omgivningen att känna igen oss.

Logotyp

Logotypen används av Sölvesborg Energi för att markera bolaget som användare. I samverkansprojekt där vi är medfinansiär får externa parter använda logotypen.

Allt material som produceras enligt den grafiska profilen och där vår logotyp används ska skickas till oss för godkännande.

Logotypen ska användas i originalfärg på ljusa bakgrunder, i vitt på mörka bakgrunder och svart på ljusa bakgrunder då vi inte har möjlighet att använda fyrfärgstryck.

Logotypen får inte beskäras, förändras eller användas i några andra färger än original, svart eller vit. Den får inte ligga för nära andra element (så kallad frizon).

Logotypen får användas utan "Kraft med omtanke" av utrymmesskäl eller då ordbilden "Kraft med omtanke" används i nära anslutning till logotypen. Kontakta oss om du har behov av andra varianter av logotypen, ordbilden eller hela vår grafiska manual.

Färger

Våra primärfärger är:

Blå
Pantone 301
CMYK 100, 60, 0, 10
RGB 0, 82, 147

Grå
Pantone Cool Gray 9
CMYK 0, 0, 0, 70
RGB 110, 110, 110

Typografi

Vi använder bland annat typsnitten Helvetica, Times och Pacifico.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss