Obetalda fakturor

På en obetald faktura tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Kontakta oss direkt om du har svårt att betala en faktura. Efter att ärendet gått vidare till inkassobolaget eller Kronofogden, är det dem du ska kontakta.

Påminnelse skickas 4 dagar efter förfallodagen. Påminnelseavgiften är 60 kronor, dröjsmålsränta enligt räntelagen: referensränta + 8%.

14 dagar efter påminnelsen lämnas ärendet till Svea Inkasso som sänder ut inkassokrav med inkassoavgift och dröjsmålsränta.

Sker ingen betalning på inkassokravet går ärendet vidare till avstängning eller så skickas en ansökan till Kronofogdemyndigheten med ytterligare kostnader pålagda. Vid en eventuell bestridan går ärendet vidare till tingsrätt.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Kundservice