Grävning på din tomt

En grävmaskin vid väg i Hörvik. Foto: Serny.

Här vi i full gång att gräva fiber i Hörvik. Foto: Serny.

Du behöver gräva en ränna från vår anslutningspunkt vid tomtgränsen fram till din fastighet, där du vill ha in fibern.

Rännan/schaktet behöver vara så pass djupt att fiberslangen ligger säkert, minst 30 cm djupt. Det är en väldigt smidig fiberslang som vi använder, bara 14 mm i diameter och bredden behöver inte vara mer än att du får ner slangen eller dukten.

Slangen läggs nederst i schakten, sedan fyller du på ca 10 cm jord och där rullar du ut varningsbandet ovanpå. Lämna schakten öppen vid husväggen och tomtgränsen, resterande sträcka kan du återfylla.

Ritning.

Fastighetsägaren står själv för håltagning­ in i fastigheten, förslagsvis till insidan av yttervägg eller källarvägg. Viktigt är att planera håltagningen så fiberslangen inte böjs för mycket, då ”knäcks” slangen och vi kan inte blåsa in fibern. Därför ska borrningen in i fastigheten utföras med en lutning på ca 45 grader om den ska upp på första våningsplan.

Tas fiberslangen in i källaren kan ni borra rakt in. Täta inte hålet runt fiberslangen förrän våra fibertekniker varit på plats och blåst in fiberkabeln, det kan behövas smärre justeringar av slangen.

Vid krypgrund så kan fiberslangen borras in och därefter klamras i bjälklaget och böjas upp i en böj och tas upp i huset där ni önskar sätta fiberswitchen.

Har man en fastighet med källare kan man borra in under mark om man inte vill ha dukten och ett kabelskydd på väggen. Täta noga under marken. I nyare hus finns oftast en mediecentral där kablar och uttag är samlade. Bor man i ett hus med mediecentral är det allra bästa att dra in fibern och dukten dit.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: