Solceller, solpaneler

Skylten som sitter vid Sölvesborg energis solceller.

Fotot är taget när våra solceller just satts upp. Foto: Sölvesborg Energi.

Du som privatperson kan bli mikroproducent av el från solenergi. Sölvesborg Energi har sedan sommaren 2013 en egen installation av solcellspaneler vid elstationen i rondellen vid Blekingeporten. 

Teckna avtal med elhandelsbolag för att börja sälja el

Du som skaffar en solcellsanläggning, bestämmer själv till vilket elhandelsbolag du vill sälja överskottet. Om du inte gör något val går elen automatiskt till dem du idag har elhandelsavtal med enligt deras villkor. Du bör ha ett avtal med dem du vill sälja överskottselen till.

När du jämför vad du sålt med vad du producerat i Mina sidor eller motsvarande hos det elhandelsbolag du har avtal med, kom ihåg att räkna bort elen du själv använt.

Ersättning från ditt elnätsbolag

Eftersom det är bra för alla att el produceras lokalt, så får du även en ersättning från ditt elnätsbolag. Denna behöver du inte göra någonting för att få, utan den betalas ut automatiskt. Summan varierar över året.

Du kan läsa mer om det på Energimarknadsinspektionens hemsida via länken längre ner på den här sidan.

Sölvesborg Energis solpaneler

Våra paneler är på totalt 36 kvadratmeter och har placerats i söderläge för största möjliga solexponering.

För att kunna skicka ut elen i det lokala elnätet är även en omriktare monterad i anslutning till anläggningen.

För att väcka intresse och göra allmänheten medveten om solpaneler, har vi dessutom satt upp en informationstavla som visar anläggningens elproduktion i realtid samt utomhustemperaturen.

Fakta om solcellsinstallationen

  • Paneltyp: Monocrystalline
  • Total bruttoyta: 36 m2
  • Installerad effekt: 5,7 kW
  • Beräknad produktion per år: 5 600 kWh
  • CO2-besparing: 3000 kg/år
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Elnät