Välj rätt säkringsstorlek

Här kan du se vilken säkring som passar din elanvändning. Rekommendationerna är ungefärliga.

16 A - Årlig energiförbrukning 0-25000 kWh/år. Samtidigt effektuttag - max 11 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 20 eller 25 A säkring.

20 A - Årlig energiförbrukning 20000-35000 kWh/år. Samtidigt effektuttag - max 14 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 25 A säkring eller större.

25 A - Årlig energiförbrukning 30000-50000 kWh/år. Samtidigt effekuttag max 17 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 35 A säkring eller större.

Testa med en lägre säkring

Tror du att du klarar dig med en mindre mätarsäkring än din nuvarande så kan du prova den lägre säkringen under en period då du har stort effektuttag, normalt under den kallaste perioden på året. Om säkringen håller så vet du att du skulle kunna klara dig med en lägre mätarsäkring.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: