Elmätare

Alla konsumenters elmätare är fjärravlästa via elnätet. Vid varje månadsskifte skickas de sparade mätvärdena in till en centralt placerad dator. Dessa mätvärden används vid fakturering.

Det innebär att fakturor har ett högre belopp på vintern och lägre på sommaren.

Planera gärna för de högre fakturabeloppen vintertid genom att avsätta ett belopp varje månad under året. Din bank kan hjälpa till dig att lägga upp ett servicekonto, så att betalningarna jämnas ut under året.

De fjärravlästa mätarna gör det lättare att förstå hur vi konsumenter använder vår el. När vi lär oss mer om hur vi förbrukar energi kan vi börja använda den på ett mer effektivt sätt.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: