Nyanslutning elnät

En öppen elcentral.

Arbete i en elcentral. Foto: Serny.

Här hittar du anslutningsavgifter för Sölvesborg Energis elnät. Kom ihåg att kontrollera så att elinstallatören du anlitar finns i Elsäkerhetsverkets register.

När du bygger nytt hus, fråga huvudentreprenören vilket företag som ska utföra elinstallationerna, så att du själv kan kontrollera om företaget finns i Elsäkerhetsverkets register.

Spara alltid all dokumentation av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort arbetet.

Anslutningsavgifter, elnät

Nedan priser är utdragna ur gällande taxa.

Priserna är inklusive moms.

Anslutningsavgifter för elnät

Säkringtariffer

Nyanslutning16 – 25 A

26 875,00

36 A

30 000,00

50 A

32 187,50

63 A

38 750,00

80 A

46 687,50

Anslutningsavgifterna gäller intill en utbyggnadskostnad av 2,5 gånger anslutningsavgiften.

Vid högre utbyggnadskostnad betalar kunden, förutom anslutningsavgiften, även den del som överstiger 2,5 gånger anslutningsavgiften.

Om din tariff inte finns med, eller om du har andra funderingar, är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Det här ingår i avgiften

För abonnemang med servissäkring upp till 25A ingår kabel och förläggning upp till 25 meter innanför tomtgränsen.

Kabelrör och schakt inom tomten står fastighetsägaren för.

Du betalar hela avgiften på en gång till oss. Kontakta din bank om du behöver hjälp med ett lån för att på så sätt dela upp kostnaden.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: