Vatten- och avloppsförsörjning

Sölvesborg Energi är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun fr.o.m. 1 januari år 2009.

Det innebär att vi driver och underhåller vatten- och avloppsanläggningen samt rörledningsnät och att våra kunder vänder sig till oss när det gäller alla frågor.

Felanmälan på vatten- och avloppsnätet görs på telefon: 0456-81 68 80.

Nedanstående telefonnummer gäller endast dagtid.

Vem kontaktar jag vid frågor om utbyggnad av vatten och avlopp på VA-sektionen?

Vem kontaktar jag i frågor angående nyanslutningar?

Önskar man ansluta sig till Sölvesborg Energis allmänna VA-anläggning inom Sölvesborgs kommun ska en servisanmälan » fyllas i.

Kontakta:
Jonas Nordh, tel: 0456-81 68 91
E-post: jonas.nordh@solvesborgenergi.se

Kundtjänst, tel 0456-81 68 80
E-post: info@solvesborgenergi.se

Gå direkt till:

KONTAKT

Vid frågor gällande nyanslutningar, kontakta:

Jonas Nordh
Tel: 0456-81 68 91
E-post: jonas.nordh@solvesborgenergi.se 

Kundtjänst
Tel: 0456-81 68 80
E-post:  info@solvesborgenergi.se 

Felanmälan på vatten- och avloppsnätet

Ring oss på 
Tel: 0456-81 68 80

Uppdaterad: 2020-09-21 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.