Vad består din elkostnad av?

Alla hushåll har idag två olika elavtal.

Det första avtalet har du med det företag som äger elnätet där du bor. I Sölvesborgs kommun tillhör ditt område antingen Sölvesborg Energis, Eons eller Olofströms Krafts nät.

Se karta över elnätsområdena i Sölvesborgs kommun »

Det andra avtalet har du med det företag som du väljer att köpa elen av.

Elmarknaden är sedan 1996 avreglerad, och sedan dess är det alltså fritt att välja leverantör.

 

Vad består din elräkning av?

De tre största delarna av din elräkning består av skatt, moms och kostnaden för själva produktion av elen.

Exempel
För en lägenhet i Sölvesborg Energis nät, med en årsförbrukning på 2000 kWh/år och med rörligt pris, så blir de olika delarna:

Avgift elnät: 1 200 kr (ca 32 %)
Elenergiskatt: 586 kr (ca 16 %)
Moms: 739 kr (ca 20 %)
Elpris: 1 096 kr (ca 30 %)
Elhandlarens marginal: (ca 2 %)

 

Vad innebär de olika delarna?

Elenergiskatt och moms
Elskatt och utgör tillsammans hela ca 36 % av totala elkostnaden. Sveriges riksdag har bestämt att alla konsumenter ska betala energiskatt. Varje år förändras skatten. Från 1 januari år 2016 är elenergiskatten 29,2 öre per kWh el.

Elpriset
Denna del består av producentens pris och elcertifikat.

Producentens pris
Producenterna säljer sin elproduktion till den nordiska elbörsen. Elproduktionen består till stor del av vattenkraft. Vid lite nederbörd blir priset högt och vid våta perioder blir priset lägre.

Elcertifikat
Elcertifikat infördes för att gynna förnyelsebar el producerad från nya anläggningar. Man har satt ett kvotsystem där elhandlaren är skyldig mot vite att köpa en viss, ökande andel av förnyelsebar el. Elhandlaren köper elcertifikat på den öppna marknaden. Alla konsumenter betalar en så kallad elcertifikatsavgift.

Sveriges riksdag har beslutat att konsumenter ska köpa fler och fler certifikat de kommande åren. Det procentuella kravet ser ut så här:
År 2015 14,3% av förbrukningen
År 2016 23,1% av förbrukningen
År 2017 24,7% av förbrukningen
År 2018 27,0% av förbrukningen
År 2019 29,1% av förbrukningen
År 2020 28,8% av förbrukningen

Vill du veta mer om elcertifikat, läs vidare på
Energimyndighetens hemsida »

Elhandlarens marginal
Eftersom större delen av elkostnaderna är fasta och opåverkbara, blir inte marginalerna högre än runt 2 %.  

 

Utsläppsrätter - VAR KOMMER DESSA IN?
Utsläppsrätter har införts i hela EU och ambitionen är att minska på utsläppen av fossilt koldioxid (CO2). Den som släpper ut CO2 måste köpa in motsvarande mängd utsläppsrätter från en handelsplats där kvoterna successivt ska minskas. Utsläppsrätterna handlas idag för ca 5 €/ton CO2, men för ett drygt år sedan kostade de 25 €/ton. Eftersom elpriserna sätts efter den dyraste aktuella produktionen, påverkas alla elpriser. Idag är denna påverkan ca 1 öre/kWh men när priset var högt var påverkan ca 3-4 öre/kWh.

Elområden

I november 2011 indelades Sverige i fyra olika så kallade elområden, där vart och ett ska kunna utgöra prisområde.

För närvarande är merkostnaden för en kund i södra Sverige ca 3 öre/kWh i förhållande till de som bor i Stockholm. 

Läs mer och se en karta över elnätsområdena på Svenska Kraftnäts hemsida »

 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2016-02-16 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.