Miljömärkt el till salu

Sölvesborg Energi är inte bara ägare av elnätet i centrala Sölvesborg - vi levererar också el till konsumenter och företag.

Den el som vi säljer är 100 % "grön" och miljömärkt. Det innebär att den uteslutande kommer ifrån fossilfria och förnyelsebara källor så som vatten-, vind- och solkraft - några av de mest rena energislag som finns. Med andra ord, produktionen av den el vi säljer bidrar inte till den alarmerande växthuseffekten.

För att vara säkra på vår el verkligen kommer ifrån förnyelsebara energikällor så använder vi oss av s.k. ursprungsgarantier när vi köper in. Garantierna ställs ut av den internationella samarbetsorganisationen för förnyelsebar energi RECS (Renewable Energy Certificate System).

RECS-märkt el innebär att den är knuten till specifika vatten- och vindkraftsverk och kan spåras till dessa genom elektroniska dokument. 

 

 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2018-09-06 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | Fax: 0456-101 60 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.