Renspolning av vattenledningsnätet i Torsö, Norje och Pukavik

Svapipe AB kommer under v.34 - 39 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Torsö, Norje och Pukavik på uppdrag av Sölvesborg Energi. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.
 

Arbetsmetod

Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.
 

Påverkan hos kunder

Servisledningar (vattenledning från gatan) till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.
 
Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.
 
Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår. Under pågående spolning kan man även uppleva ett sämre tryck än vanligt kvälls/nattetid detta under veckorna 34-39.
 

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas v.34 (Torsö) och pågå till slutet v.39 (Norje / Pukavik v.35 – v.39).
 
Luft - vattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3 - 5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet de tider ni direkt berörs av spolningen. Vissa kunder kan komma att beröras vid flera tillfällen. 
 
Observera! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!
 
Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.
 

Har du frågor?

Kontakta oss:

Sölvesborg Energi & Vatten AB:

Jonas Nordh, 0456 - 816891

Svapipe AB

Daniel Nikolov, 0733-69 36 06
Erik Edvinsson, 0733-69 36 08
 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2020-08-14 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.