1 miljon i bidrag för vattenledning mellan Sölvesborg och Bromölla

Sölvesborg Energi har beviljats ett statligt bidrag på 1 miljon kronor för att förstärka vattenförsörjningen i kommunen. Bidraget ska användas till projektet ”Anläggande av ny vattenledning i samband med kompletterande dricksvatten från Bromölla”.
 
Det är Havs- och vattenmyndigheten som avsatt medel för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att besluta om prioriterade projekt och förmedla bidragen. Sölvesborg Energi skickade in fem ansökningar till Länsstyrelsen och fick en godkänd. Totalt inkom 12 ansökningar för Blekinge.
 
Det beviljade bidraget avser den ledning som ska anläggas mellan Valje och Sölvesborg och ger ett bidrag om 1 miljon kronor.
Projektet ”Anläggande av ny vattenledning i samband med kompletterande dricksvatten från Bromölla” är en del i kommunens säkerställande för ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Detta då vi har utmaningar i att klara vattenförsörjningen inom ramen för våra egna tillstånd och utbud av grundvatten. 
 
Hopkopplingen av Sölvesborg och Bromölla ökar redundansen för båda kommunerna samt ökar kapaciteten för Sölvesborgs del. 
 
Det här projektet är oerhört viktigt för att förstärka vattenförsörjningen för Sölvesborgs kommun. Det ger oss dels ett viktigt kapacitetstillskott, men minskar också sårbarheten om vi skulle få problem med vattenförsörjningen i framtiden. Initialt är det Sölvesborgs kommun som kommer dra störst nytta av sammankopplingen, men i framtiden är det sannolikt att även andra delar av Blekinge kan dra nytta av projektet. Framöver kommer vi se denna typ av gränsöverskridande samarbeten på flera håll runt om i Sverige och vi är tacksamma för det goda samarbetet vi har med Bromölla. 
 
Länsstyrelsen ser väldigt positivt på gränsöverskridande arbete och sammankopplingen av vattenförsörjningssystem över gränserna, både kommun- och länsgränser. Blekinge har begränsade tillgångar till vattenresurser och dåliga lagringsmöjligheter, vilket gör att länet som helhet är väldigt beroende av andra län. De senaste årens torka har också uppenbarat i vilket sårbart läge Blekinge är. 
 
Arbetet med att koppla ihop vår kommun med grannkommunen är just nu inne i en projekteringsfas, där man fastställer dimensionering, exakt ledningsdragning och ansöker om erforderliga tillstånd. Det fysiska arbetet kommer starta upp under 2020 och om allt går enligt plan så kan ledningarna tas i drift 2021. 
 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-11-08 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.