Reningsverket i Nogersund

Arbetet pågår med att bygga ut och modernisera reningsverket i Nogersund för att klara av den ökade belastningen när fler fastigheter ansluts till den kommunala spillvattennätet samt reningsverken på Hanö och Djupekås läggs ner.
 
Samtidigt som vi bygger ut för att utöka kapaciteten moderniserar vi även verket genom att uppgradera reningsprocessen vilket är positivt för miljön.
 
Till hjälp med utbyggnaden har vi anlitat Veolia Water Technologies, som är totalentreprenör. De i sin tur anlitar ett antal underentreprenörer för bygg- el, markarbeten, VVS och ventilation, projektering och maskininstallation.
 
Just nu arbetar byggentreprenören, THAGE, med att gjuta väggar i maskinbyggnad 1 och i biobassängerna, dvs de öppna bassängerna där den biologiska reningen sker.
 
Fasab, underleverantören som står för alla markarbeten, schaktar inför byggarbetena och lägger ner ledningarna i marken. Maskinbyggnaderna kommer rymma all maskinell utrustning som krävs, såsom pumpar, rensutrustning, sandtvätt, blåsmaskiner, slamavskiljare och mätare med mera.
 
Dessa arbeten kommer hålla på en bra bit in på våren 2020 då det är dags att sätta maskinerna på plats, dra in el och installera ventilation osv. Första linjen förväntas stå klart årsskiftet 2020/2021, och hela projektet inkl.rivning av det befintliga verket framåt sommaren 2021.
 
Det nya reningsverket kommer ha kapacitet för 26 000 personer, nuvarande reningsverk klarar av 6000 personer.
 
Vi bygger för framtiden!

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-10-30 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.