Ny taxemodell för vatten och avlopp

Den 1 januari 2020 gör vi om taxemodellen för vatten och avlopp i Sölvesborgs kommun. Den nya modellen  baseras på Svenskt vattens basförslag och ger dig som kund en mer rättvis kostnadsfördelning utifrån vilken nytta av vattentjänsten du har.

Taxan innebär ingen höjning av VA-verksamhetens totala intäkter utan ska på ett mer rättvist sätt fördela kundernas kostnader utifrån vad som är skäligt och rättvist där varje vattentjänst ska bära sina egna kostnader.

I den nya taxan är avgiften för avlopp uppdelad på spillvatten och dagvatten. Avgifterna får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för drift och underhåll av VA-anläggningarna.

Vi återkommer med mer information längre fram. 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-04-03 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.